Společnost

Elektroporcelán a.s. se skládá ze dvou výrobních divizí a jedné obchodní divize.

Divize Trading je zaměřena na kooperaci s externími výrobci. Tradiční portfolium výrobků EPL rozšiřujeme formou obchodního zastoupení o žádaná komplexní zařízení typu svodičů přepětí či zapouzdřených transformátorů.

Divize Izolátory Louny leží 2 km západně od města Louny u silnice Praha - Chomutov v předhůří krajiny Českého středohoří. Závod byl otevřen v roce 1950 jako na svou dobu velmi moderní továrna na výrobu porcelánových izolátorů pro nízké a vysoké napětí. V roce 1958 se stal střediskem sdružení šesti českých podniků a jednoho slovenského, které se zabývaly keramickou produkcí. Dnes zde vyrábíme především armované a nearmované izolátory středního sortimentu pro NN a VN.

Divize Izolátory Merklín leží v severozápadních Čechách ve stejnojmenné obci nedaleko známých lázní Karlovy Vary. Závod byl založen již v roce 1870. Zpočátku se zaměřoval na užitkovou keramiku, postupem času se začal specializovat na výrobu izolátorů pro nízké a vysoké napětí a později pak především na výrobu plášťových izolátorů pro VVN. 

 

 

ESF

Aktuality

Zrušení pevných linek

Pro další informace navštivte sekci "kontakty".