Informační povinnost

Oznámení o štěpení společnosti Elektroporcelán a.s. (31. 8. 2020)

Znalecký posudek - Stanovení tržní hodnoty části jmění společnosti Elektroporcelán a.s. (30. 7. 2020)

Projekt rozdělení společnosti a zprávy auditora o ověření zahajovacích rozvah (27.7.2020)

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné (15. 6. 2020)

Oznámení a výzva akcionářům k odevzdání akcií - prodloužení lhůty (1. 6. 2020)

Oznámení a výzva akcionářům k odevzdání akcií (25. 3. 2020)

Oznámení o výstupu z dražby nepřevzatých akcií a způsobu jejich úhrady

Dražební vyhláška o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů

Oznámení o veřejné dražbě nepřevzatých listinných akcií společnosti Elektroporcelán a.s.

Dopis akcionářům ze dne 5.8.2016 - oznámení o nedobrovolné dražbě akcií

Znalecký posudek pro účely dražby ze dne 11.7.2016 - ocenění hodnoty akcií

Oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva

Oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií

Oznámení o prohlášení nevyměněných akcií zanikající společnosti Elektroporcelán Louny  a.s. za neplatné

Sdělení akcionářům včetně postupu při výměně akcií po fúzi zapsané 9.11.2015

Postup při výměně akcií na majitele na akcie na jméno po 30.6.2014

Zveřejnění Výzvy akcionářům a Pozvánky na valnou hromadu v hospodářských novinách dne 13.2.2014

Postup při výměně akcií na majitele na akcie na jméno

Výzva akcionářům společnosti Elektroporcelán Louny a.s.

Aktuality

Zrušení pevných linek

Pro další informace navštivte sekci "kontakty".