Divize Izolátory Merklín

Závod Merklín leží v severozápadních Čechách ve stejnojmenné obci nedaleko známých lázní Karlovy Vary.

Závod byl založen již v roce 1870. Zpočátku se zaměřoval na užitkovou keramiku, postupem času se začal specializovat na výrobu izolátorů pro nízké a vysoké napětí a později pak především na výrobu plášťových izolátorů pro VVN. Dnes jsou plášťové izolátory VVN v Merklíně naším hlavním sortimentem. V roce 1998 jsme uvedli do provozu novou komorovou pec a jejich výrobu ještě rozšířili.

Izolátory vyrábíme strojní i ruční technologií. Dodáváme je armované i holé. V závodě je zavedena technologie lepení izolátorů po výpalu. Tato technologie umožňuje dodávat izolátory o stavební délce až 3 200 mm a pro napětí až 4OO kV. Tyto izolátory jsou využívány pro distribuci elektrické energie, rozvodny, transformovny apod.

Hlavní používané výrobní postupy: proces strojního mokrého obrábění, ruční výroba a lepení po výpalu

Hlavní produkty vyráběné jednotlivými technologiemi:

Proces strojového mokrého obrábění
Plnojádrové izolátory o maximální délce 750 mm a průměru stříšek maximálně 210 mm
Průchodky o maximální délce 1170 mm a průměru stříšek maximálně 375 mm
Plášťové izolátory VVN o maximální délce 2200 mm a průměru stříšek maximálně 560 mm

Proces ruční výroby - lepení před výpalem
Plášťové izolátory VVN o maximální délce 2700 mm a průměru stříšek maximálně 800 mm

Proces lepení po výpalu
Plášťové izolátory VVN o maximální délce 3200 mm a průměru stříšek maximálně 800 mm

Používaný materiál: hmoty dle IEC 672.3, podskupiny C110, C120 a C130

Glazura: nejběžnější barvy glazury jsou bílá, šedá, hnědá

Zkoušení izolátorů: zejména podle norem IEC 137, 168, 233 a 383

Roční kapacita: 3 200 tun

Aktuality

Zrušení pevných linek

Pro další informace navštivte sekci "kontakty".