Divize Izolátory Louny

Divize Izolátory Louny leží 2 km západně od města Louny u silnice Praha - Chomutov v předhůří krajiny Českého středohoří.

Závod byl otevřen v roce 1950 jako na svou dobu velmi moderní továrna na výrobu porcelánových izolátorů pro nízké a vysoké napětí. V roce 1958 se stal střediskem sdružení šesti českých podniků a jednoho slovenského, které se zabývaly keramickou produkcí.

Dnes zde vyrábíme především armované a nearmované izolátory určené pro distribuci elektrické energie, elektrizaci železnic, pro rozvodny, rozvaděče a také pro transformátory do 45 kV.

Kromě technologie klasického mokrého obrábění, kterou používáme pro většinu produkce, zde používáme i technologii suchého obrábění, kterou dosahujeme lepší parametry izolátorů. delší povrchové dráhy při stejných rozměrech izolátoru.

Hlavní používané výrobní postupy: proces mokrého obrábění a proces suchého obrábění

Hlavní produkty vyráběné jednotlivými výrobními postupy:

Proces mokrého obrábění:
Plnojádrové izolátory o maximální délce 750 mm a průměru stříšek maximálně 210 mm
Průchodky o maximální délce 750 mm a průměru stříšek maximálně 300 mm

Proces suchého obrábění:
Plnojádrové izolátory o maximální délce 750 mm a průměru stříšek maximálně 150 mm

Používaný materiál: hmoty dle normy IEC 672.3, podskupiny C110, C120 a C130

Glazura: nejběžnější barvy glazury jsou bílá, šedá a hnědá

Zkoušení izolátorů: zejména podle norem IEC 137, 168, 233 a 383

Roční kapacita: 4 000 tun

Aktuality

Zrušení pevných linek

Pro další informace navštivte sekci "kontakty".